Dobrodružství na cestách

Cestovní pojištění – jak se v tom mám vyznat? – část 1.

Existuje spoustu možností, kde uzavřít cestovní pojištění. Pojišťovně nahlásíte, kam chcete jet, na jak dlouho, co tam budete dělat, zaplatíte a hotovo. Také můžete mít celoroční pojištění třeba i k platební kartě, které zahrnuje standardní cesty do zahraničí. V případě, že vyrážíte na lyže, do hor či za dobrodružnými sporty, už byste měli být na pozoru. Uzavřeli jste vhodné pojištění?

Pro svoje adrenalinové výlety v horách jsem každý rok využívala členství v rakouském spolku Alpenverein, které zahrnuje také pojištění. Nedávno mi jeden kamarád povídá, že si to v rychlosti pročítal a že tam třeba aktivity na feratách neviděl, že jsou zahrnuté. Moje reakce byla: „To je blbost!“ Ale musela jsem se přiznat, že jsem si nikdy pojistné podmínky nečetla a vlastně ani nevěděla, co tam je uvedeno.

Začala jsem se tedy o pojištění více zajímat. Většina horolezců má buď Alpenverein nebo pojištění UNIQA prostřednictvím Českého horolezeckého svazu (ČHS). Největší rozdíl na první pohled je ten, že pojištění od UNIQA nemá omezený limit nadmořské výšky pro expedice.

Pro splnění mého snu – zajet letos do Himálaje se tedy jevilo jako optimální. Při pročítání jsem však natrefila na informaci, že u UNIQA přes ČHS pojistné události na území České republiky nejsou v tomto pojištění zahrnuty. Uf. Co to teda znamená? Když jdu na skialpech na Lysou horu, jsem pojištěná v rámci klasického zdravotního pojištění, který musí každý platit, nebo se musím připojistit? Kde a jak? Za kolik?

Těch otázek jsem měla najednou v hlavě spoustu. Když jsem se ptala známých, většinou na tom byli stejně jako já. Každý rok uzavírali pojištění, na které byli zvyklý, a bez pádných argumentů proč.

Rozhodla jsem se tedy se na pojištění opravdu podrobně zaměřit, abych si s klidným srdcem mohla vybrat to, které mi nejvíce vyhovuje pro mé aktivity.

Ráda se s vámi podělím o informace, které jsem se dozvěděla:

 1. Co vše obsahuje/má obsahovat cestovní pojištění a na co si dát pozor při výběru?
 2. Co dělat, když se stane nehoda v zahraničí?
 3. Jak je to s pojištěním na horách v ČR?
 4. Jaké cestovní pojištění si vybrat pro cestu do zahraničí?
 5. Jaký je rozdíl mezi Alpenverein a ČHS Trio?

 

1. Co obsahuje cestovní pojištění?

Koukneme se na body, které si můžeme přečíst ve všeobecných podmínkách pojištění, a které také stanovují kritéria, podle kterých se při výběru pojištění rozhodujme.

1.1. Doba trvání pojištění, pojistné období

Pojištění můžete sjednat na:

 • konkrétní dobu, kdy budete v zahraničí, např. od 2.-13.4.2023 nebo
 • na celé období např. 1 rok. Během tohoto období pak z České republiky můžete vycestovat kolikrát chcete. Délka pobytu mimo ČR nepřetržitě však nesmí překročit lhůtu uvedenou ve smlouvě.

UPOZORNĚNÍ!
Dávejte si pozor, kdy pojištění sjednáváte a raději tak udělejte s předstihem.

 • Většinou platí pojištění od momentu, kdy je uhrazené. (Pozor na zpožděné platby převodem z účtu!)
 • Může se stát, že pojišťovna začne počítat pojištění až od 0:00 dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy.
 • Pokud uzavíráte pojištění a jste již v zahraničí, pak pojišťovny mohou mít v podmínkách, že pojištění začíná platit teprve 3.-7. den po uzavření pojištění!

 

1.2. Územní platnost pojištění

Tedy místo, kde všude dané pojištění platí.

 • Většina pojišťoven rozděluje země zjednodušeně na Evropu a Svět. Dále může mít konkrétně uvedené státy, které patří do dané zóny či na které země se pojištění nevztahuje.
 • Důležitá je také informace od Ministerstva zahraničních věcí, zda uveřejní nedoporučení nebo přímo zákaz vycestování do dané země. Stát také může být označen jako válečná zóna či země s extrémním rizikem nákazy Covid-19. V takovém případě  pojišťovny mohou vyhodnotit pojistnou událost jako neoprávněnou a nedají vám ani 1 Kč, i když v pojistných podmínkách je daná země uvedena.
 • Omezení platnosti pojistného plnění mohou také platit pro oblasti s vysokou nadmořskou výškou, s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami (např. polární oblasti, výpravy do pouští, jeskyní apod.)

UPOZORNĚNÍ!
Je tedy důležité vědět kam jedu a zda dané místo či země je zahrnuta v pojistném krytí. U rizikovějších zemí se může situace měnit i během vašeho pobytu. Sledujte situaci!

Zde také doporučuji se před cestou zaregistrovat do systému DROZD. Uvedete zemi, kam se chystáte vycestovat, kdy a pak v případě, že v dané zemi hrozí nebezpečí, obdržíte od Ministerstva zahraničních věcí sms zprávu. Je fajn být informován jako první!

 

1.3. Druh cesty

Tedy za jakým účelem cestujete do zahraničí. Mohou to být turistické a poznávací pobyty, studijní, pracovní, sportovní nebo třeba rodinné cesty (pro uzavření rodinného pojištění).

Pro některé druhy cest musíte mít připojištění.

UPOZORNĚNÍ!
Pozor si dejte, pokud cestujete za účelem sportu. Ty bývají rozděleny do skupin:

 • Rekreační sporty – pokryté v základním pojištění. Turistika může být omezena pouze výstupem do 3000 m nad mořem. Pokud se chystáte výše, zkontrolujte si pojistné podmínky!
 • Zimní sporty – např. lyžování po sjezdovce, bruslení, lední hokej. Může být nutné se připojistit.
 • Nebezpečné sporty – např. via ferata B-D, vysokohorská turistika 3000-5000 m n. m. Připojištění je vyžadováno.
 • Nepojistitelné sporty – např. alpinismus, canyoning, bouldering, horolezectví, vysokohorská turistika nad 5000 m n. m., skialpinismus, lyžování mimo sjezdovku. Zde už je nabídka pojišťoven omezena a ne každá vás na tyto sporty pojistí.

 

1.4. Pojištění, která mohou být součástí pojistné smlouvy

Jednotlivé pojišťovny mohou mít níže uvedená pojištění jinak seskupena do jednotlivých oddílů. Zde si každý musí zvážit, která jsou pro vás důležitá a jsou vámi vyžadována při sjednání cestovního pojištění.

U těchto je uveden limit pojistného plnění (tedy maximální částka pro vyplacení) a může být také uvedená výše spoluúčasti pojištěného, tzn. částka, kterou se podílíte na plnění každé pojistné události.

Pojmy:
Pojistitel = pojišťovna
Pojistník = zprostředkovatel pojištění, např. Český horolezecký svaz
Pojištěný = člověk, který si sjednává cestovní pojištění

1.4.1. Pojištění léčebných výloh

Předmětem pojištění jsou nutné a prokazatelné náklady, které vznikly pojištěnému v rámci nezbytného lékařského ošetření v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění pojištěného.

Zde je zahrnuto např. ambulantní nebo nemocniční lékařské ošetření či léčení, přepravu do nejbližšího léčebného zařízení apod.

Pojišťovna nemusí uznat náhrady škody v případě úmyslného trestného činu, násilného konfliktu (občanské nepokoje), teroristické útoky. Hlavně v případě, kdy se pojištěný na dané události podílel.

Tento typ pojištění je nutností pro cesty do zahraničí!

1.4.2. Pojištění asistenčních služeb

Předmětem pojištění bývají následující prokazatelné náklady či služby:

 • Náklady na reparaci pojištěného (o způsobu reparace rozhoduje pojistitel)
 • Náklady na reparaci ostatků pojištěného
 • Náklady na vyslání opatrovníka
 • Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování
 • Náklady vniklé ztrátou cestovních dokladů
 • Zachraňovací náklady (vrtulník, horská služba)
 • Apod.

Bez tohoto pojištění se také nedoporučuje vycestovat z ČR!

1.4.3. Úrazové pojištění

Předmětem pojištění je:

 • Smrt pojištěného následkem úrazu
 • Trvalé následky úrazu pojištěného
 • Hospitalizace následkem úrazu a přiměřená doba léčení
 • Denní odškodné následkem úrazu, pokud k úrazu došlo během trvání pojištěné cesty

Pozor na výluky z pojištění – např. smrt sebevraždou, smrt způsobená infarktem či mrtvicí, i když k tomu došlo po úrazu.

K omezení plnění může také dojít v případě, kdy byl úraz způsoben po požití alkoholu nebo návykové látky nebo při porušení zákonných norem dané země.

Toto pojištění není nutností, ale může se hodit!

1.4.4. Pojištění odpovědnosti

Předmětem pojištění jsou škody nebo při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmy, které vznikly během pojištěné cesty a za které pojištěný odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území k těmto škodám došlo.

Například újma vzniklá jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, škoda vzniklá jiné osobě poškozením nebo zničením věci.

Pozor! Pokud jedete lyžovat do Itálie, od roku 2022 je vyžadováno pojištění odpovědnosti!

1.4.5. Pojištění cestovních zavazadel

Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby, které jsou prokazatelně ve vlastnictví pojištěného, obvyklé pro účel, charakter a délku cesty, které si pojištěný vzal s sebou na cestu, případně je pořídil během cest.

Zde už záleží na vašem uvážení, zda si chcete zavazadla pojistit.

 

1.4.6. Pojištění stornovacích poplatků

Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení.

Toto pojištění vám je nabídnuto většinou cestovní kanceláří.

1.4.7. Pojištění přerušení nastoupené cesty

Pojištění se sjednává pro případ vzniku finanční ztráty v důsledku přerušení nastoupené cesty, ke kterému dojde v pojistné době. Finanční ztrátu představují náklady za nevyužité služby, které pojištěný uhradil. Např. náklady za pobyt a stravu v hotelu, v rekreačním objektu nebo v obdobném ubytovacím zařízení, za předem sjednané a zaplacené výlety a podobné aktivity vzniklé nejdříve od dne následujícího po dni, ve kterém došlo k pojistné události.

Pojištění se dále sjednává pro případ nutnosti úhrady nákladů za náhradní dopravu do České republiky, které vzniknou pojištěnému nuceným předčasným ukončením zahraniční cesty v důsledku pojistné události.

Pojištění může být výhodné i pro případ nutnosti úhrady nenávratně vynaložených nákladů pojištěného souvisejících s preventivním testem a preventivní karanténou k vyloučení podezření na onemocnění COVID-19, pokud byla tato opatření nařízena k tomu příslušným úřadem mimo území České republiky.

Záleží na vašem uvážení, zda si chcete přerušení nastoupené cesty pojistit.

1.4.8. Pojištění veterinární léčby

Pojištění se sjednává pro případ vzniku nákladů vynaložených na nezbytně nutné a veterinárním lékařem účelně vedené léčení pojištěného zvířete.

Zvažte, pokud do zahraničí s vámi vyráží váš zvířecí kamarád.

 

1.5. Pojistné

Úplata neboli cena za pojištění.

Pojišťovny mívají různé sazby a tarify pojištění. Kromě základního pojištění může být sjednáno i připojištění např. pro zónu svět, pro nebezpečné sporty apod.

Cena je také jedním z důležitých kritérií, podle kterého se rozhodujeme, jaké pojištění si vybereme.

 

2. Oznámení pojistné události a co dělat, když se stane nehoda?

Před odjezdem do zahraničí se ujistěte, že máte vytisknutou kartičku cestovního pojištění a máte uložené číslo na asistenční linku v mobilu.

Co tedy dělat, když se stane nehoda?

 • Zachovejte klid.
 • Poskytněte zraněnému první pomoc.
 • Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od místa nehody nebo požáru a podobně).
 • Pokuste se uklidnit a zorientovat se kde jste.
 • Na tísňové lince budou chtít vědět: Co se stalo, kde se to stalo a kdo volá.
 • Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.

Čísla na tísňové linky:

 • 112 – Jednotné číslo tísňového volání v Evropské unii, které sdružuje záchrannou službu, hasiče a policii.
 • 999 – univerzální tísňová linka, kam se dovoláte pomoci zejména na území Asie nebo v některých státech Afriky.
 • 000 – tzv. „Triple zero“ je sjednocení záchranných složek pro pomoc v tísni na území Austrálie.
 • 911 – dispečink spojující policii, záchrannou službu, hasiče na území USA a Kanady.
 • Seznam tísňových linek ve světě najdete například zde.

Dále oznamte pojistnou událost na asistenční lince pojišťovny, u které máte sjednané cestovní pojištění.

 • Při telefonátu s asistenční linkou uveďte: číslo pojistné smlouvy, jméno a příjmení pojištěného, místo aktuálního pobytu pojištěného (adresa, nemocnice, telefonický kontakt), popis škodní události.
 • Nezapomeňte si ponechat potřebné doklady (lékařská zpráva z ošetření, policejní protokol apod.)
 • Pokud způsobíte škodu na věci, je třeba si zachovat i originál faktury na úhradu poškozené věci včetně dokladu o úhradě (pokud jste poškozenou věc již uhradili).
 • Při hospitalizaci v nemocnici předložte asistenční kartičku k pojištění.
 • Pokud místní zařízení/lékař neakceptuje garanci platby pojišťovny, uhraďte náklady na lékařskou péči v hotovosti na místě. Doklady o platbě pak předložte pojišťovně po návratu do ČR.
 • Pojistnou událost nahlaste pojišťovně neprodleně. Některé pojišťovny umožňují také online řešení škodní události, které je pohodlné, rychlé a navíc můžete rovnou připojit požadované dokumenty, čímž urychlíte likvidaci škody.

Kromě výše uvedených kontaktů je praktické si také uložit telefonní čísla na:

 • Českou ambasádu či konzulát v zemi, kam vyrážíte. Včetně adresy. Tyto údaje zjistíte na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. (v pravé části obrazovky vyberte v oddíle „Státy a území“ zemi, kam chcete cestovat a téma zadejte „Kontaktní český úřad“)
 • Pokud jedete na hory, důležité je také telefonní číslo na Horskou službu v dané oblasti (zjistíte vygooglováním 😉)
 • Existují také mobilní aplikace např. záchranka, Horská záchranná služba (pro Slovensko) apod.

Přeji vám, aby všechny vaše cesty byly bezpečné!

Ve druhé části článku zodpovím na otázky:

 • Jak je to s pojištěním na horách v ČR?
 • Jaké cestovní pojištění si vybrat pro cestu do zahraničí?
 • Jaký je rozdíl mezi Alpenverein a ČHS Trio?

1 názor na “Cestovní pojištění – jak se v tom mám vyznat? – část 1.”

 1. Pingback: Cestovní pojištění - jak se v tom mám vyznat? - část 2.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *